Kế hoạch triển khai ISO

Kế hoạch triển khai ISO

Admin 0 Bình luận

TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Công ty QMC xin gửi tới Quý đơn vị kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng với nội dung và tiến trình như sau:

TT

Các bước/nội dung công việc

Kế hoạch triển khai theo tháng, theo tuần

Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

Tháng thứ 3

Tháng thứ 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Hướng dẫn đơn vị thành lập Ban ISO

                               

2.

Đánh giá hiện trạng quản lý chất lượng tại đơn vị

                               

3.

Lập báo cáo/lên kế hoạch triển khai thực hiện. Gửi báo cáo lần I cho Ban ISO

                               

4.

Đào tạo nhận thức chung  ISO 9001:2015

- Giới thiệu về Bộ ISO 9000

- Đặc điểm cơ bản của ISO 9000

- Một số thuật ngữ định nghĩa trong ISO 9000

- Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Đào tạo về phương pháp soạn thảo tài liệu đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001: 2015

- Xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng

                               

5.

Tư vấn đơn vị xây dựng chính sách chất lượng (CSCL), mục tiêu chất lượng (MTCL)

                               

6.

Hướng dẫn đơn vị soạn thảo các tài liệu của HTQLCL

                               

7.

Hoàn thiện hệ thống tài liệu HTQLCL

                               

8.

Ban hành tài liệu

- Đào tạo, hướng dẫn đơn vị áp dụng hệ thống tài liệu vào công việc.

                               

9.

Xem xét, kiểm soát hệ thống QLCL trong quá trình áp dụng.

                               

10.

Đào tạo đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015

- Đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ”

                               

11.

Tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ (ĐGNB):

- Thành lập Nhóm ĐGNB

- Tiến hành ĐGNB lần 1

- Thực hiện cải tiến liên tục HTQLCL

                               

12.

ĐGNB lần 2 (nếu cần)

                               

13.

Tiến hành Xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL ISO 9001:2015 (XXLĐ)

                               

14.

Cải tiến chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng.

                               

15.

Lập báo cáo thứ II gửi Ban ISO

                               

16.

 Hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện khi tiến hành đánh giá chứng nhận.

                               

17.

Đánh giá chứng nhận:

- Hỗ trợ trong quá trình đánh giá

- Hướng dẫn khắc phục hoàn thiện hồ sơ sau đánh giá.

                               

18.

Lập báo cáo thứ III gửi Ban ISO

                               

19.

Hướng dẫn tổ chức đón nhận chứng chỉ

                               

20.

Dịch vụ sau tư vấn/Hỗ trợ sau đánh giá chứng nhận:

- Hỗ trợ Đánh giá nội bộ 02 lần sau khi nhận chứng chỉ, trước khi đánh giá giám sát.

- Hỗ trợ duy trì, cải tiến liên tục hệ thống.

- Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục sau các kỳ đánh giá giám sát.

                               


Ghi chú:

Kế hoạch tổng thể đưa ra nhằm giúp Quý Công ty nắm được tiến trình tổng quát của một dự án ISO, tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án về thời gian, kế hoạch cụ thể QMC sẽ gửi tới Quý Công ty trước mỗi lần làm việc chính thức tại Quý Công ty, để Quý Công ty chủ động về nguồn lực và thời gian phù hợp.

QMC luôn hướng tới mục đích cuối cùng của dự án là mang lại hiệu quả thực sự cho Quý Công ty: quản lý tốt, khoa học, tránh cồng kềnh, nặng nề cho Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty, trong quá trình triển khai dự án sẽ dựa trên tình hình khảo sát thực trạng tại Quý Công ty và sự kết hợp làm việc, trao đổi giữa chuyên gia và nguồn lực con người để đưa gia giải pháp hữu ích nhất: Thẳng thắn - hợp tác - hiệu quả.

 

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: