Thiên Long - tổ chức đánh giá nội bộ công tác ISO 9001:2015

Thiên Long - tổ chức đánh giá nội bộ công tác ISO 9001:2015

Liên hệ

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Công ty TNHH Thiên Long đã tiến hành chương trình đánh giá chất lượng nội bộ giai đoạn 2018-2019.

Đoàn đánh giá đã triển khai đánh giá tại các phòng/ban, bao gồm: Phòng Tổ chức hành chính (TCHC), phòng Tài chính kế toàn (TCKT), phòng Kinh doanh (KD), phòng Kỹ thuật vật tư (KTVT), phân xưởng Sản xuất, phân xưởng Sơn, Ban An toàn, phòng QC. Đây là những đơn vị áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 vào công tác quản lý tại công ty.

 

Thành phần tham dự buổi đánh giá lần này gồm có Ban Giám sát đảm bảo chất lượng (Trưởng ban ISO) và các thành viên được phân công. Phạm vi đánh giá tập trung rà soát việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng của các phòng/ban trong công ty. Bên cạnh mục tiêu là đánh giá tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, lần đánh giá này còn nhằm tìm kiếm, nâng cao sự phù hợp của hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải thiến hệ thống Quản lý chất lượng trong công tác quản lý doanh nghiệp đối với công ty Thiên Long là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Chương trình đánh giá nội bộ lần này cũng nhằm xem xét, kiểm tra các tài liệu, quy trình cũng như việc thực hiện các quy trình giải quyết công việc trên thực tế. Từ đó, có những sửa đổi, bổ sung đối với quy trình cho phù hợp để đạt được hiệu quả cao hơn.

Đây có thể coi là tiền đề cho những buổi đánh giá nội bộ về sau của công ty được diễn ra thường xuyên và thuận lợi hơn.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá: 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon