Bản tin ISO

Dựa vào bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng của mỗi nhân viên, nhà quản lý sẽ áp dụng chỉ số để đánh giá hiệu quả của nhân viên đó. Từ đó có các chế độ thưởng, phạt cho từng cá nhân. Vậy xây dựng KPI như thế nào?
ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp, và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: