QMC - QMC chuyên tư vấn, đào tạo xây dựng, áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. QMC là một đối tác tin cậy giúp doanh nghiệp tiếp cận và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong nước và quốc tế.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGIỆP

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGIỆP

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGIỆP

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp xây dựng dựa trên lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động và quy mô của doanh nghiệp, đặc biệt dựa trên nguồn lực thực tế của doanh nghiệp.

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý theo PDCA

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận: Thực hiện, Đánh giá & Kiểm tra - xử lý, Cải tiến.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

DANH NGÔN QUẢN TRỊ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

popup

Số lượng:

Tổng tiền: