Đào tạo 7QC

Đào tạo 7QC

Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để  kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

7 công cụ bao gồm:

1. Phiếu kiểm soát  (check sheets)

2. Biểu đồ Pareto (Pareto chart) 

3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram) 

4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram) 

5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) 

6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) 

7. Các loại đồ thị (Graphs)

I. Phiếu kiểm soát (check sheets)

Làm thế nào để thu thập số liệu và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.

Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát. Dưới đây là một ví dụ về phiếu kiểm soát:

CHECK SHEET: thu thập số liệu

Các nguyên nhân giao trễ

 

 

II. Biểu đồ Pareto

Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.

Pareto chart

 

 III.Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

 

Histogram

 

IV. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)

 Biểu đồ nguyên nhân và kết quả

 

V. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

Biểu đồ phân tán

 VI. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

 

 VII. Các loại đồ thị (Graphs)


1.  Biểu đồ hình cột

     

2. Biểu đồ hình quạt

 

3. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc

 

ĐĂNG KÝ VỚI CHÚNG TÔI

Anh/Chị cần tài TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN, FORM MẪU QUY TRÌNH, BIỂU MẪU...hoặc cần TÌM HIỂU DỊCH VỤ.
Vui lòng đăng ký tại đây!

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon