SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QMC

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QMC

Công ty QMC được hình thành dựa trên ý tưởng nghiên cứu và xây dựng các giải pháp tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hướng tới việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27000, ISO 13485, SA 8000, ISO 17025, ISO 15189, SA 8000 ...) với cơ cấu tổ chức chặt chẽ các thành viên trong công ty luôn năng động - sáng tạo - vui vẻ - hòa đồng;

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon