Đào tạo quản trị doanh nghiệp

Đại diện lãnh đạo về chất lượng-QMR” giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chưa nắm bắt được ý nghĩa của “Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

Đào tạo TQM

Admin 0 Bình luận
TQM là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên: Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức; Luôn nâng cao sự thoả mãn khách hàng (khách hàng là thượng đế); Luôn cải tiến chất lượng để làm hài lòng khách hàng.

Đào tạo 7QC

Admin 0 Bình luận
Thông thường sử dụng 7 công cụ QC để kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất / dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: