Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

Vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia đấu thầu, các quy định của pháp luật, và vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia sân chơi chung của nền kinh tế.
Ở Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp quản trị chủ yếu dựa vào kết quả tài chính, hay quản trị theo mục tiêu MBO (Managerment by objective). Theo phương pháp này, lợi nhuận là chỉ tiêu cao nhất, lợi nhuận được tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu.
Là tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới.

Kế hoạch triển khai ISO

Admin 0 Bình luận
Công ty QMC xin gửi tới Quý đơn vị kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng với nội dung và tiến trình như sau:
Tiêu chuẩn iso 9001:2015 là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay, nhưng có nhiều lý do gây khiến các doanh nghiệp thường gặp những khó khăn trong quá trình triển khai dự án ISO.
Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001; Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001; Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: