Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

Ở Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp quản trị chủ yếu dựa vào kết quả tài chính, hay quản trị theo mục tiêu MBO (Managerment by objective). Theo phương pháp này, lợi nhuận là chỉ tiêu cao nhất, lợi nhuận được tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Admin 0 Bình luận
ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp, và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001; Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001; Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.

Kế hoạch triển khai ISO

Admin 0 Bình luận
Công ty QMC xin gửi tới Quý đơn vị kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng với nội dung và tiến trình như sau:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: