Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2015

Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng ISO 9001:2015

1. Lãnh đạo doanh nghiệp - Điều kiện tiên quyết

 - Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001.

 - Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001.

 - Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.

 - Cử thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình.

- Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.

Những điều kiện áp dụng ISO 9001:2015

2. Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định.

 - Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 - Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

 - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với công việc cụ thể.

3. Trình độ công nghệ, thiết bị.

 - Có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001.

 - Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến chất lượng.

 - Đáp ứng các quy định của Nhà nước, của Ngành.

4. Chuyên gia tư vấn.

 - Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 9001.

 - Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp và có tính thuyết phục.

 - Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon