Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001

I. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

II. Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2015 với chu trình PDCA

Chi tiết của Điều khoản 8

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon