Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì? Cơ cấu quản lý là gì?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì? Cơ cấu quản lý là gì?

Sơ đồ cơ cấu doanh nghiệp xây dựng dựa trên: Lĩnh vực hoạt động, sự phức tạp của SP&DV, phạm vi hoạt động, quy mô của doanh nghiệp và đặc biệt dựa trên nguồn lực thực tế của doanh nghiệp bao gồm: Con người, cơ sở vật chất, môi trường…vv, Chiến lược phát triển của Chủ doanh nghiệp...

1. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp đem lại nhiều lợi ích:

  • Hoạch định công việc, điều phối các công việc, trách nhiệm & quyền hạn các vị trí trong phòng/ban rõ ràng, hợp lý, các công việc thực hiện liền mạch mang tính hệ thống và có sự liên kết giữa các vị trí phòng/ban trong suốt quá trình thực hiện công việc.
  • Sử dụng nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả thông qua hệ thống.
  • Quản trị các đầu việc rất rõ ràng: Từ hoạch định công việc - Thực hiện công việc - Kiểm tra giám sát kết quả thực hiện công việc, đặc biệt là việc cải tiến thường xuyên đem lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống quản trị doanh nghiệp.
  • Thống nhất rõ ràng các hành động tại các cấp, phòng/ban, vị trí trong hệ thống quản trị doanh nghiệp.
  • Các phòng/ban trong tổ chức cùng hành động và hướng tới cùng một mục đích hiệu quả chung của doanh nghiệp.
  • Văn hóa doanh nghiệp cũng chính là văn hóa của người đứng đầu. Giá trị của doanh nghiệp phải xuất phát từ vị trí cao nhất xuống các cấp phòng trong tổ chức.
  • Một sơ đồ cơ cấu doanh nghiệp phù hợp là cơ sở và nền tảng để kiểm soát sự thay đổi, nhân bản và phát triển mô hình quản trị doanh nghiệp bền vững.

2. Các vướng mắc của doanh nghiệp hay gặp phải:

  • Chủ doanh nghiệp (DN) vẽ ra bộ khung sơ đồ cơ cấu doanh nghiệp mang tính sao chép, không thực tế với thực trạng doanh nghiệp, gây khó khăn trong quá trình quản trị và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là sự phát triển doanh nghiệp.
  • Mô hình quản trị không rõ ràng dẫn đến việc mỗi người làm một kiểu, nói trước quên sau, không có sự thống nhất cho mỗi vị trí, phòng/ban, các công việc chồng chéo và không đo lường được mức độ hiệu quả công việc cũng như không đánh giá được năng lực cạnh tranh, cơ hội và tương lai của doanh nghiệp. Việc quản trị doanh nghiệp theo hướng có việc để làm…vv.

Các thuật ngữ liên quan: Mô hình cơ cấu tổ chức/ Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp/ Đặc trưng của cơ cấu doanh nghiệp/ Tái cơ cấu tổ chức/ Thay đổi cơ cấu tổ chức…. Quý khách hàng quan tâm nghiên cứu cần tư vấn vui lòng phản hồi qua:

Phòng Chuyên gia/ Email: quangcao.qmc2011@gmail.com hoặc bình luận dưới bài viết này. QMC luôn sẵn sàng hỗ trợ..!

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon