Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì?

Tái cơ cấu là việc xem xét - đánh giá lại tất cả các hoạt động, quá trình trong hệ thống, dựa trên kết quả đánh giá để tái cấu trúc lại các quá trình chưa phù hợp nhằm gia tăng tính hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Doanh nghiệp nào cần phải tái cơ cấu?

Nhu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp trở nên cấp bách khi thực trạng của các quá trình hoạt động đang gặp nhiều vấn đề trong hệ thống, hoạt động khiến tổ chức hoạt động không hiệu quả; thậm chí trì trệ, đứng trước nguy cơ tan rã, phá sản. Nhiều nguyên do là do vấn đề cơ cấu sai, không hợp lý, kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc tái cơ cấu được đặt ra; thậm chí là cấp bách nhất. Thể hiện cụ thể là:

1. Tổ chức không xác định nổi chiến lược và kế hoạch;

2. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhân viên của tổ chức làm việc không hiệu quả.

3. Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết. Đây là một lý do mà nhiều tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp hiện nay cần tái cơ cấu nguồn tài chính để đảm bảo cho doanh nghiệp hạt động một cách tốt nhất;

4. Quản trị nguồn nhân sự yếu kém. Có thể nói con người là một yếu tố có tính chất quyết định tới sự thành công của tổ chức và doanh nghiệp và nếu sự yếu kém nảy sinh từ vấn đề này thì cần phải được điều chỉnh kịp thời và phải có định hướng mang tính lâu dài;

5. Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức không hiệu quả do cơ cấu và cách thức quản trị điều hành chưa hợp lý. Một hệ thống quản trị phù hợp sẽ có khả năng cho phép doanh nghiệp sử dụng các thông tin từ các bộ phận một cách hiệu quả nhất, và từ đó giúp cho hoạt động phối hợp giữa các đơn vị được chặt chẽ và lãnh đạo điều hành tốt hơn.

Các lợi ích mà tái cơ cấu có thể đem lại:

Cần có một cơ cấu tổ chức và hệ thống điều hành phù hợp để đáp ứng lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp và định hướng phát triển công ty. Việc tuyển dụng - phân bổ - sắp sếp - đào tạo - phát triển - giữ người - nhân bản giá trị con người, nhân bản giá trị của hệ thống…Sự thay đổi một cách toàn diện, theo quy trình chuẩn sẽ tạo cho doanh nghiệp có khả năng để thực hiện những công việc của mình một cách hiệu quả và bền vững, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Nội dung của tái cơ cấu:

  • Tái cơ cấu là việc sắp xếp & điều chỉnh lại, tiến hành cơ cấu lại mô hình của các tổ chức. Với việc xây dựng và chuẩn hóa lại một phần hay toàn bộ các hoạt động hay quá trình trong hệ thống;
  • Nội dung của tái cơ cấu quan tâm đến tính hệ thống, khoa học và chuyên nghiệp trong phương thức thực hiện công việc, phối hợp công việc và điều hành công việc. Trong điều kiện hiện nay, tái cơ cấu đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản lý, cải cách về quản lý, tái cấu trúc lại các quá trình kinh doanh, trên cơ sở đó định hình mô hình và cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tái cơ cấu thường quan tâm đến việc xem xét các quá trình: Chiến lược, Mục tiêu,  Marketing, Bán hàng, nhân sự, tài chính, sản xuất & cung cấp dịch vụ, phát triển sản phẩm mới…….vv  

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số Hotline: 0963 676 652 hoặc 024 3640 8365 để được tư vấn nhanh nhất!

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon