Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cơ cấu là việc xem xét - đánh giá lại tất cả các hoạt động, quá trình trong hệ thống, dựa trên kết quả đánh giá để tái cấu trúc lại các quá trình chưa phù hợp nhằm gia tăng tính hiệu quả hoạt động của tổ chức.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon