Tiêu chuẩn - Tư vấn chứng nhận - Đào tạo iso 14001:2015

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.
Tổ chức muốn áp dụng tiểu chuẩn ISO 14000 cần: Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000; Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp; Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000.
Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon