Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Lợi ích chủ yếu của ISO 9001

Để đáp ứng cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, Hầu hết các Tập đoàn/ doanh nghiệp xác định việc quản trị điều hành Doanh nghiệp một cách Khoa học- Bài bản một cách hệ thống theo chuẩn mực quốc tế là ưu tiên hàng đầu cho doanh nghiệp, Hệ thống này là nền tảng để Phát triển sản phẩm, phát triển nguồn lực (con người, cơ sở hạ tầng, môi trường, thiết bị đo lường đặc biệt là tri thức quá trình vận hành..), phát triển quá trình hay cụ thể là cách thức xây dựng và nhân bản giá trị hệ thống doanh nghiệp trong thời đại Công nghiệp 4.0;


Đây là tầm nhìn chiến lược để nâng cao giá trị và hình ảnh thương hiệu và đảm bảo Doanh nghiệp được trang bị tốt hơn, dành được những cơ hội kinh doanh mới trong một thương trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn:

 

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon