Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015?

Vì sao doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015?

Khi doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sẽ giải quyết được một số vấn đề sau:

1. Vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia đấu thầu, các quy định của pháp luật, và vượt qua rào cản kỹ thuật khi tham gia sân chơi chung của nền kinh tế.

2. Nâng cao hình ảnh, uy tín của Doanh nghiệp thông qua việc tạo ra sản phẩm ổn định và chất lượng đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.

3. Cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả công việc do sử dụng và tận dụng tối đa mọi nguồn lực của doanh nghiệp.

 

Vì sao nên xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015

4. Hạn chế sai sót công việc, đưa ra cách xử lý hợp lý - kịp thời, cải tiến chất lượng công việc thông qua các công cụ kiểm soát trong hệ thống quản lý ISO.

5. Hạn chế phụ thuộc cá nhân, phân công công việc và định biên công việc một cách hợp lý.

6. Đánh giá hợp lý các nguồn lực trong quá trình thực hiện công việc, làm việc có kế hoạch và mục tiêu.

7. Hệ thống ISO còn là cơ sở để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ý thức nhân viên, tính tự giác - tính chuyên nghiệp cao.

8. Giúp lãnh đạo quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả.

 

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon