Xây dựng quy trình quản lý chất lượng đối với nhà thầu Tư vấn quản lý dự án

Xây dựng quy trình quản lý chất lượng đối với nhà thầu Tư vấn quản lý dự án

Việc xây dựng, áp dụng, đánh giá, cải tiến hệ thống quy trình quản chất lượng trong vấn đề tư vấn quản lý dự án sẽ giúp các Doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát và vận hành một cách xuyên suốt tất cả các công việc liên quan, đặc biệt trong các vấn đề về quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng, kiểm soát mọi rủi ro.

Phạm vi đảm bảo quy trình chất lượng bao gồm các công việc sau:

+ Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án;

+ Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình, đào tạo vận hành: đề xuất cho Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện dự án;

+ Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

+ Kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu theo đúng hợp đồng đã ký;

+ Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

+ Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) phù hợp với tổng tiến độ và các mốc quan trọng đã được duyệt;

+ Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu. Xử lý khi có chậm trễ và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

+ Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;

+ Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu;

+ Quản lý rủi ro liên quan đến dự án;

+ Lập, kiểm tra, điều hành kế hoạch và các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ;

+ Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu;

+ Thông báo cho các Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;

+ Kiểm tra kế hoạch, điều hành quá trình đào tạo của các nhà thầu đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu;

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, QMC mong muốn được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh – mạnh – bền vững.

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số Hotline: 0983 129 526 – 0966 192 905 hoặc 024 3640 8365 để được tư vấn nhanh nhất!

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon