Xây dựng quy trình quản lý chất lượng đối với nhà thầu Tư vấn giám sát

Xây dựng quy trình quản lý chất lượng đối với nhà thầu Tư vấn giám sát

Để giúp Chủ đầu tư kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường, nhà thầu giám sát thi công xây dựng cần phải có hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu giám sát thi công xây dựng phải được trình bày thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. Do vậy, tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng đối với nhà thầu giám sát thi công xây dựng là không thể xem nhẹ và vô cùng cấp thiết. Điều này đảm bảo rằng tỷ lệ trúng thầu của Quý Doanh nghiệp sẽ cao hơn và chắc chắn hơn.

Việc áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng trong quản trị doanh nghiệp sẽ dễ dàng kiểm soát được tính hiệu quả của mọi công việc đã đề ra, cụ thể đối với lĩnh vực tư vấn giám sát gồm:

+ Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;

+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

~ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

~ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

~ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

~ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

+ Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

~ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

~ Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

+ Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm :

~ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

~ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

~ Xác nhận bản vẽ hoàn công;

~ Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

~ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

~ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

~ Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

~ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

QMC đã thực hiện triển khai rất nhiều dự án với nhiều Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng nói chung và Tư vấn giám sát nói riêng. Bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn và đào tạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO chính là chìa khóa giúp QMC tiến bước vững mạnh, đồng thời sẽ luôn là người bạn đồng hành vô cùng tin cậy của mọi doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số Hotline: 0983 129 526 – 0966 192 905 hoặc 024 3640 8365 để được tư vấn nhanh nhất!

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon