Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

Xây dựng thành phố thông minh 4.0 theo tiêu chuẩn ISO

1. Cách làm:

  • Xây dựng tiêu chuẩn hóa của một thành phố thông minh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO.

  • Hệ thống thông tin liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ.

  • Phạm vi: triển khai một cách có hệ thống và đồng bộ các nguồn lực trong phạm vi toàn thành phố.

2. Mục đích:

  • Nâng cao cuộc sống người dân, làm cuộc sống đầy ý nghĩa hơn.

  • Nâng cao mức sống con người, thông qua ứng dụng các tiêu chuẩn khoa học công nghệ.

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong phạm vi thành phố.

Ông: Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC cho rằng, muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là các tiêu chuẩn quản lý ISO mà hiện tại các thành phố thông minh trên thế giới đang áp dụng.

Ông: Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cho rằng muốn xây dựng thành phố thông minh trước hết phải xây dựng hệ thống mạng lan dùng chung của toàn thành phố.

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon